pieniadz.pl

Libet SA
Treść uchwał NWZA LIBET S.A. 11/08/2011.

12-08-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-12
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Treść uchwał NWZA LIBET S.A. 11/08/2011.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 11 sierpnia 2011 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm