pieniadz.pl

Libet SA
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. jak i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

03-11-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-03
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. jak i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza LIBET S.A działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. f) Statutu Spółki, (b) art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., w związku z art. 67a tej ustawy tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (00-854 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031236 jako uprawnionego biegłego któremu LIBET S.A. powierzy badanie sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r. jak i badanie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za ten sam okres.
Umowa ze w/w podmiotem zostanie zawarta celem i na czas badania sprawozdań finansowych wskazanych powyżej.
LIBET S.A. korzystała z usług wybranego do badania sprawozdań finansowych a w/w podmiotu (w zakresie dotyczących LIBET S.A. jak i grupy kapitałowej LIBET S.A.) co do min.: badania sprawozdań finansowych za rok 2010, badań historycznych informacji finansowych, badanie informacji finansowych pro – forma, badania prognozowanych informacji finansowych opisanych w prospekcie emisyjnym LIBET S.A. Poprzednicy prawni LIBET S.A. jak i spółki zależne LIBET S.A. także korzystały z usług podmiotu wybranego do badania w/w sprawozdań finansowych za lata 2004 do 2010.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm