pieniadz.pl

Libet SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LIBET S.A.

12-08-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-12
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. uzupełniło skład Rady Nadzorczej LIBET S.A. powołując w jej skład w charakterze Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Marka Krysztofiaka.
Pan Tomasz Marek Krysztofiak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej), studiów EMBA prowadzonych przez Uniwersytet Maryland i Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania, Magister, MBA), posiada licencję doradcy inwestycyjnego (numer 39) oraz licencję maklera papierów wartościowych (numer 38).
Działalność zawodowa Pana Tomasza Marka Krysztofiaka od początku lat 90-tych związana jest z rynkiem papierów wartościowych. Nowopowołany Członek Rady Nadzorczej był zatrudniony: (a) w latach 1991–1993 w Banku Przemysłowy w Łodzi na stanowisku kierownika zespołu ds. inwestycji, kapitałowych, (b) w latach 1993–1995 w Domu Inwestycyjnym "GiA" na stanowisku dealera papierów wartościowych, (c) w latach 1995–2000 w TFI Korona na stanowisku zarządzającego funduszem akcji i zrównoważonym.
Od 2000 roku Pan Tomasz Marek Krysztofiak prowadzi samodzielną działalność koncentrującą się na doradztwie gospodarczym, jednocześnie pełni funkcje w organach nadzoru spółek kapitałowych: (a) od 2002 roku funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emperia S.A. z/s w Lublinie, (b) od 2011 roku Członka Rady Nadzorczej AC S.A. z/s w Białymstoku.
Pan Tomasz Marek Krysztofiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem LIBET S.A.
Pan Tomasz Marek Krysztofiak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm