pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2012-12-21 18:13 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.
2012-12-20 18:11 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).
2012-12-16 21:44 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy.
2012-11-14 17:52 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
2012-10-31 18:16 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych pośrednio powiązanych z akcjami Emitenta.
2012-09-28 17:35 Rezygnacja Członka Zarządu (P. Roberta Napierała).
2012-09-14 18:37 Rejestracja zmian statutu LIBET S.A.
2012-08-31 17:47 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
2012-06-26 19:21 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.
2012-06-21 17:03 Treść uchwał ZWZA LIBET S.A. 21/06/2012.
2012-06-21 16:57 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (21/06/2012).
2012-06-21 16:52 Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011.
2012-06-21 16:44 Powołanie Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.
2012-06-21 16:40 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (P. Arkadiusza Podziewskiego).
2012-06-14 10:24 ZWZA LIBET S.A. 21/06/2012 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).
2012-05-31 18:31 Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2012 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało
2012-05-31 18:28 Zmiana umów znaczących zawartych przez Spółkę.
2012-05-23 18:03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21/06/2012 r.
2012-05-23 18:02 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. planowanego na dzień 31/05/2012 roku.
2012-05-11 10:57 Sprostowanie omyłki pisarskiej stwierdzonej w raporcie bieżącym numer 9/2012.
2012-05-11 09:18 ZWZA LIBET S.A. 31/05/2012 – projekt uchwały uprawnionego akcjonariusza.
2012-04-27 16:19 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2012-04-26 17:41 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
2012-04-23 19:57 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku.
2012-03-30 05:37 Zmiana umowy znaczącej.
2012-03-22 10:48 Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2011 roku.
2012-03-14 09:36 Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
2012-03-14 09:35 Skonsolidowany raport roczny RS 2011
2012-03-14 09:33 Raport roczny R 2011
2012-03-09 14:43 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego LIBET S.A. za rok 2011.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm