pieniadz.pl

Libet SA
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A. /grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 sporządzonego dla potrzeb zrealizowania przez LIBET S.A. jako spółkę publiczną notowaną na Gie

12-08-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-12
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A. /grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 sporządzonego dla potrzeb zrealizowania przez LIBET S.A. jako spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych jej obowiązków informacyjnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza LIBET S.A. podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (00-854 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031236, jako uprawnionego biegłego któremu spółka powierzy przegląd sprawozdania finansowego LIBET S.A./grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 sporządzonego dla potrzeb zrealizowania przez LIBET S.A. jako spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych jej obowiązków informacyjnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm