pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2013-11-14 17:38 Powołanie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
2013-10-29 15:02 Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu.
2013-10-25 17:52 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2013-08-30 08:03 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-07-30 17:38 Zawarcie umowy znaczącej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie.
2013-07-30 17:36 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (29/07/2013).
2013-07-30 17:33 Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 lipca 2013 roku.
2013-07-23 18:07 NWZA LIBET S.A. 29/07/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).
2013-07-02 17:36 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2013-07-01 21:37 Zawarcie kontraktu Interest Rate Swap (IRS).
2013-06-28 20:17 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (21/06/2013).
2013-06-22 19:50 Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.
2013-06-13 19:19 ZWZA LIBET S.A. 21/06/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).
2013-06-04 21:01 Zmiana umów znaczących (zmiana warunków umowy kredytów – kredyt długoterminowy).
2013-06-04 20:55 Zmiana umowy znaczącej (zmiana warunków umowy kredytów – kredyt na rachunku bieżącym).
2013-05-24 19:24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2013-05-15 18:37 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
2013-05-08 18:26 Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2013 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało
2013-05-08 18:26 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku LIBET S.A. za rok 2012.
2013-04-24 18:13 Zmiana Umowy Znaczącej (umowy z Bankiem PeKaO S.A. – przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).
2013-04-15 09:07 Zawarcie Umowy Znaczącej (EL SAN sp. z o.o. z/s w Lublinie).
2013-04-10 21:41 Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2012 roku.
2013-04-10 21:38 Zawarcie Umowy Znaczącej (NOVUM STONE EXPERT sp. z o.o. sp.k.)
2013-03-21 18:01 Raport roczny R 2012
2013-03-21 17:58 Skonsolidowany raport roczny RS 2012
2013-01-25 17:51 Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2013-01-11 10:31 Zmiana znaczącej umowy dzierżawy.
2013-01-10 21:10 Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2013-01-03 20:54 Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2013.
2012-12-27 19:32 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm