pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (2).

03-11-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-03
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (2).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż Zarządy LIBET S.A i LIBET LIBIĄŻ sp. z o.o. (tj. spółki zależnej w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy dzierżawy z dnia 10 września 2011 roku szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego.
Mocą ustaleń Stron: (a) postanowiono zmienić wysokość czynszu dzierżawnego ustalając go na kwotę 10.253,40 PLN netto miesięcznie, (b) ustalono, iż dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu poniesione przez niego ciężary w zakresie podatku od nieruchomości co do przedmiotu dzierżawy.
LIBET S.A. wskazuje, iż umowę i aneks (w odniesieniu z osobna, do LIBET S.A. jako Emitenta, jak i LIBET LIBIĄŻ sp. z o.o. jako jednostki zależnej Emitenta) uznano za znaczące na podstawie §2 ust. 1 pkt 44a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).
LIBET S.A. wskazuje, iż wyżej opisane zmiany mają charakter techniczny a podyktowane były rekomendacjami uznanych doradców podatkowych świadczących usługi na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A., a związane są z aktualizacją materii cen transferowych obowiązujących w relacjach podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm