pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2014-07-01 18:48 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (27/06/2014).
2014-06-28 21:49 Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 czerwca 2014 roku.
2014-06-24 08:24 ZWZA LIBET S.A. 27/06/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).
2014-06-03 18:09 Zmiana umowy znaczącej (przedłużenie okresu dopuszczalnego wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).
2014-05-30 19:14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2014-05-28 16:59 Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2014 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało
2014-05-21 17:48 Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2013.
2014-05-20 16:44 Ujawnienie stanu posiadania akcji – zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki z dnia 20/05/2014.
2014-05-19 18:26 Zmiana i zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta.
2014-04-29 17:43 Zbycie znacznego pakietu akcji – zawiadomienie akcjonariusza.
2014-04-23 18:32 Uzyskanie przez Emitenta informacji o planowanej transakcji mającej w przyszłości spowodować zmianę struktury akcjonariatu Emitenta.
2014-04-12 14:05 Obniżenie poziomu marż kredytu długoterminowego udzielonego Spółce przez bank PKO S.A.
2014-04-11 23:14 Zmiana umowy znaczącej ze spółką zależną.
2014-04-09 21:19 Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2013 roku.
2014-03-21 06:17 Raport roczny R 2013
2014-03-21 06:10 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-17 19:10 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
2014-01-29 22:18 Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
2014-01-22 22:06 Rejestracja zmian statutu LIBET S.A.
2014-01-22 22:03 Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2014.
2013-12-27 12:55 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).
2013-11-28 17:47 Zbycie znacznego pakietu akcji – zawiadomienie akcjonariusza.
2013-11-23 17:07 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (22/11/2013).
2013-11-23 17:06 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.
2013-11-23 17:05 Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 22 listopada 2013 roku.
2013-11-19 18:08 Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Spółki (korekta).
2013-11-19 17:36 Nabycia akcji Emitenta przez Członka Zarządu Spółki.
2013-11-15 18:59 NWZA LIBET S.A. 22/11/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).
2013-11-15 18:56 Obniżenie poziomu marż kredytu długoterminowego udzielonego Spółce przez bank PKO S.A.
2013-11-14 18:15 QSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm