pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).

29-12-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 28 grudnia 2011 roku Zarządy LIBET S.A (pożyczkodawca) i LIBET 2000 sp. z o.o. (pożyczkobiorca – spółka zależna w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2009 roku (zmienionej uprzednio aneksem z dnia 28 grudnia 2010 roku) szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego.
Mocą zawartego aneksu postanowiono przesunąć termin zwrotu pożyczki o jeden rok tj. zwrot pożyczki nastąpi do dnia 29 grudnia 2012 roku.
Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż pożyczka będąca przedmiotem w/w umowy jest spłacana przez LIBET 2000 sp. z o.o. stosowanie do posiadanych przez dłużnika środków finansowych. W latach 2010 i 2011 sumarycznie (niezależnie od zapłaconych odsetek) LIBET 2000 sp. z o.o. spłaciła 6.000.000 PLN kwoty zobowiązania głównego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm