pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: AB SA (ABE)

Pełna nazwa AB SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. EUROPEJSKA 4 55-040 MAGNICE
Telefon (071) 32-40-600
Prezes Andrzej Przybyło
Fax (071) 32-40-529
WWW www.ab.pl
E-mail sekretariat@ab.pl
ISIN PLAB00000019

Komunikaty spółki: AB SA (ABE)

2016-10-13 14:30 Raport roczny R 2015
2016-10-13 13:46 Korekta błędu edytorskiego w jednostkowym raporcie rocznym R_2015
2016-09-19 21:40 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-09-19 21:36 Raport roczny R 2015
2016-08-04 17:44 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
2016-07-29 11:41 Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-06-29 13:05 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2016-06-16 08:57 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
2016-06-02 07:41 Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta oraz Spółkę Zależną od Emitenta z BZ WBK S.A.
2016-05-16 21:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2016-05-09 14:10 Zawarcie aneksów do umów znaczących zawartych z BZ WBK S.A. przez spółkę zależną
2016-04-28 17:25 Zawarcie aneksów do umów znaczących zawartych z BZ WBK S.A.
2016-04-20 16:39 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2016-03-01 10:32 Korekta błędu edytorskiego w skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr 2015
2016-02-29 18:34 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2016-02-08 17:40 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2016-01-26 13:55 Rejestracja zmian Statutu Spółki
2016-01-07 19:45 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-12-29 23:23 Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-17 17:51 Powołanie Komitetu Audytu
2015-12-07 17:13 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-12-04 17:15 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
2015-11-26 17:35 Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na WZA o co najmniej 2% powyżej dotychczas posiadanego udziału przekraczającego 10%
2015-11-26 17:27 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
2015-11-26 17:24 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-11-16 20:41 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-11-12 07:31 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2015-11-06 06:00 Dywidenda za rok 2014/2015 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-11-06 05:49 Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej AB S.A. na nową kadencję.
2015-11-06 05:40 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm