pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

07-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-07
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 roku Emitent powziął informacje o podpisaniu aneksu (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa) pomiędzy spółką zależną AT Computers a.s. (Spółka) a ČSOB a.s. (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy. Dniem ostatecznej spłaty limitów lub ich prolongaty jest 8 stycznia 2016 roku.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 34/2014 oraz 26/2012.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest całkowita jej wartość, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm