pieniadz.pl

AB SA
Dywidenda za rok 2014/2015 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

06-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-06
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Dywidenda za rok 2014/2015 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11) oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) informuje, że, zgodnie z uchwałą nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podziału zysku, podjętą w dniu 5 listopada 2015 roku, zostanie wypłacona dywidenda za rok 2014/2015, w kwocie 11 331 350,80 zł, co stanowi 0,70 zł/akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
- dzień dywidendy: na dzień 3 grudnia 2015 roku,
- dzień wypłaty dywidendy: na dzień 11 stycznia 2016 roku.

Dywidendą objęte jest 16 187 644 sztuk akcji Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm