pieniadz.pl

AB SA
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

04-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-04
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach _Emitent_ informuje, że dnia 4 sierpnia 2016 roku otrzymał od PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego _Fundusz_, reprezentowanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawiadomienie o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta powyżej progu 5%. Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 3 sierpnia 2016 r. transakcji nabycia przez Fundusz 74 694 sztuk akcji Emitenta.Zgodnie z zawiadomieniem:
Stan posiadania Funduszu przed nabyciem akcji:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 856 320
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 5,29 %
Liczba głosów z tych akcji 856 320
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,89%

Stan posiadania Funduszu po nabyciu akcji:

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 931 014
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 5,75%
Liczba głosów z tych akcji 931 014
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,32%

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm