pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: AB SA (ABE)

Pełna nazwa AB SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. EUROPEJSKA 4 55-040 MAGNICE
Telefon (071) 32-40-600
Prezes Andrzej Przybyło
Fax (071) 32-40-529
WWW www.ab.pl
E-mail sekretariat@ab.pl
ISIN PLAB00000019

Komunikaty spółki: AB SA (ABE)

2015-11-05 11:54 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
2015-11-03 09:02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB02 290720
2015-10-28 17:33 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii AB02 290720 spółki AB S.A.
2015-10-28 17:30 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB02 290720 spółki AB S.A.
2015-10-09 15:47 Projekt zmiany statutu Spółki
2015-10-09 15:43 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 LISTOPADA 2015 ROKU
2015-10-09 15:35 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A.
2015-10-06 17:10 Zawarcie znaczącej umowy
2015-10-06 14:14 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-09-30 17:27 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-09-24 16:06 Zawarcie aneksu do umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. przez spółkę zależną
2015-09-04 12:04 Zawarcie aneksu do umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. przez spółkę zależną
2015-08-31 21:08 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-08-31 21:05 Raport roczny R 2014
2015-08-31 12:06 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-08-27 18:49 Zawarcie znaczącej umowy
2015-08-26 15:46 Zmiana terminu przekazania raportów jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok finansowy 2014/2015
2015-08-06 20:09 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
2015-07-30 19:34 Emisja obligacji
2015-07-29 14:32 Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016
2015-06-25 10:10 Zawarcie aneksu do umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. przez spółkę zależną
2015-06-19 07:01 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy – umowa emisyjna
2015-05-15 20:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2015-05-11 19:22 Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na WZA powyżej progu 10%
2015-04-30 18:41 Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej oraz zawarcie znaczącej umowy o kredyt walutowy
2015-04-30 18:32 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A.
2015-04-30 18:30 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o limit na gwarancje bankowe zawartej z BZ WBK S.A.
2015-04-30 18:28 Zawarcie aneksu do umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. przez spółkę zależną
2015-04-30 18:14 Znaczące umowy o kredyt walutowy oraz zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
2015-03-26 16:33 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm