pieniadz.pl

AB SA
Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

29-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-29
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017.

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._
Na podstawie § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.

- Raport za I kwartał _01-07-2016 – 30-09-2016_ roku obrotowego 2016/2017 _wyniki skonsolidowane i jednostkowe_ zostanie opublikowany w dniu 14-11-2016 r.
- Raport za III kwartał _01-01-2017 – 31-03-2017_ roku obrotowego 2016/2017 _wyniki skonsolidowane i jednostkowe_ zostanie opublikowany w dniu 15-05-2017 r.

Raporty półroczne:
- Raport za I półrocze _01-07-2016 – 31-12-2016_ roku obrotowego 2016/2017 zostanie opublikowany w dniu 28-02-2017 r.
- Skonsolidowany Raport za I półrocze _01-07-2016 – 31-12-2016_ roku obrotowego 2016/2017 zostanie opublikowany w dniu 28-02-2017 r.

Raporty roczne:
- Raport za rok obrotowy 2016/2017 _01-07-2016 – 30-06-2017_ zostanie opublikowany w dniu 18-09-2017 r.
- Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2016/2017 _01-07-2016 – 30-06-2017_ zostanie opublikowany w dniu 18-09-2017 r.

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm