pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

26-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-26
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 25 listopada 2015 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 25 listopada 2015 roku (Aneks) do umowy wieloproduktowej z dnia 28 listopada 2013 roku (Umowa) zawartej pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank).

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy. Limit kredytowy Umowy jest udzielony na okres od Dnia Udostępnienia tj. 25.11.2015 roku do dnia 23.05.2016 roku. Termin spłaty nie może przekroczyć daty 24.05.2016 roku.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 26/2013 oraz 27/2014.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów kredytowych zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem wynosi 111.500.000 PLN.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm