pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

13-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-13
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika spółki Fajna Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr ("Zawiadamiający"), na podstawie przepisów art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż reprezentowana przez niego spółka w dniach 17-18 marca 2014 roku zbyła łącznie 134.000 akcji spółki Travelplanet.pl S.A., które stanowiły 5,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 5,6% kapitału zakładowego spółki Travelplanet.pl S.A., w wyniku czego spółka Fajna Holdings Limited nie posiada już aktualnie żadnych akcji przedmiotowej spółki publicznej.

Zbycie przedmiotowych akcji nastąpiło w ten sposób, iż w dniu 17 marca 2014 roku spółka Fajna Holdings Limited sprzedała za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. 115.551 akcji Travelplanet.pl S.A., zaś w dniu 18 marca 2014 roku sprzedała w ten sam sposób 18.449 akcji Travelplanet.pl S.A.

Jednocześnie Zawiadamiający oświadczył, że nie ma podmiotów zależnych od spółki Fajna Holdings Limited, które posiadałyby akcje emitenta Travelplanet.pl S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm