pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku

27-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-27
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ostrowskiego 9, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2014 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od podejmowania żadnej z planowanych uchwał.

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej uchwały zaprezentowana jest w załączniku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm