pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

05-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-05
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 roku otrzymał w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005r., Nr 183, poz.1538, ze zm.) od Członka Zarządu Spółki Jerzego Krawczyka ("Zawiadamiający") pełniącego jednocześnie funkcję Członka Zarządu Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (dalej: "Invia.cz, a.s."), zawiadomienie o nabyciu przez Invia.cz, a.s. akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Travelplanet.pl S.A. o kwotę 1.500.000,00 zł i objęcia przez Invia.cz, a.s. 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. Podwyższenie kapitału zostało wpisane do rejestru postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 28 maja 2014 roku.

Opis transakcji:

Data transakcji:
30 grudnia 2013r. – Uchwała NWZ 03/NWZ/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Travelplanet.pl S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie której, w wyniku zawartych ze Spółką Travelplanet.pl S.A. umów objęcia akcji, Invia.cz, a.s. objęła łącznie 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

28 maja 2014 r. – postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Travelplanet.pl S.A. o kwotę 1.500.000,00 zł w związku emisją 1.500.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

2 czerwca 2014r. – otrzymanie informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

Rodzaj transakcji: Nabycie akcji Spółki w wyniku objęcia przez Invia.cz, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje nowej emisji nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na GPW.
Wolumen: 1.500.000
Cena: 3,50 zł
Miejsce transakcji: Inne
Tryb zawarcia transakcji: Poza rynkiem regulowanym – umowa objęcia akcji
Inne uwagi: brak

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm