pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zmiana Animatora Emitenta

13-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-13
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zmiana Animatora Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 12 czerwca 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez ostatnią ze Stron porozumienia ("Porozumienie") pomiędzy: Spółką, Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("DM IDM S.A.") i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("DM BOŚ S.A.") datowanego na 30 maja 2014 r., na mocy którego, umowa o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("Umowa") zawarta w dniu 8 grudnia 2005 r. pomiędzy Emitentem a DM IDM S.A. została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem zawarcia Porozumienia i jednocześnie została zawarta umowa o pełnienie funkcji animatora z DM BOŚ S.A o treści, jaka łączyła uprzednio DM IDM S.A. i Emitenta.

Zmiana Animatora Emitenta nastąpiła w związku z podjęciem przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("DM IDM S.A.") decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej.

DM BOŚ S.A. przystąpi do świadczenia usług określonych w Umowie i Porozumieniu nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania Porozumienia, pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu w trybie § 88 Regulaminu Giełdy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm