pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Umorzenie postępowania w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

10-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Umorzenie postępowania w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka", "Pozwana") działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku oraz raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 9 października 2013 roku, informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku, pełnomocnik Spółki otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 roku, że wskutek cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza Fajna Holdings Ltd. ("Powód") z siedzibą w Larnace (Cypr), Sąd umorzył postępowanie w sprawie o uchylenie uchwały nr 04/NWZ/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. podjętej w dniu 30 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki – zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm