pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

16-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-16
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 września 2015r. zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej decyzji i dokonanych czynności prawnych osób uprawnionych (podstawa prawna: §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. z późn. zm.), aktualizując informację w dniu 28 września 2015 roku (podstawa prawna: §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. z późn. zm.), której treść przekazana do publicznej wiadomości mogłaby spowodować nieprawidłową ocenę zaistniałej sytuacji, naruszając słuszny interes Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ujawnia opóźnioną informację poufną przez wzgląd na podpisanie w dniu 16 października 2015 roku stosownego protokołu, w którym Strony przerwały prowadzone negocjacje dotyczące uzgodnień warunków Transakcji.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż podjął niezbędne działania mające na celu ochronę informacji poufnej, zgodnie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. z późn. zm.
Zakres informacji poufnej:
Podjęcie przez Zarząd Spółki i Organ Nadzorczy Emitenta uchwał, dotyczących "wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji w sprawie nabycia większościowego pakietu udziałów Spółki Chemont Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu".
Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm