pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

06-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-06
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (Emitent) działając zgodnie z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 3 listopada 2015 r., na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm