pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej

04-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-04
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, iż w dniu 03.08.2015 otrzymał od firmy RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu aneks do umowy na "Wykonanie, dostawę i montaż zbiorników oraz podgrzewacza wysokoprężnego wody zasilającej wraz z wykonaniem projektów i przeprowadzaniem nadzorów montażowych z przeznaczeniem dla kotła fluidalnego Synthos Dwory 7 Oświęcim" (RB nr 38/2014, RB nr 43/2014). Aneksem zwiększono zakres przedmiotu umowy o wykonanie prac dodatkowych na podstawie wprowadzonych zmian do projektu układu pomiaru poziomu dla podgrzewacza wysokoprężnego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu aneksu ustalono w wysokości 17.760,00 PLN (siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 złotych) + VAT. Termin wykonania w/w prac wyznaczono na 12.08.2015 r.
Wszystkie pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm