pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Pełna nazwa CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.CHEMIKÓW 1 32-600 OŚWIĘCIM
Telefon (33) 480 20 00
Prezes Wojciech Mazur
Fax (33) 4446059
WWW www.chemoservis.pl
E-mail sekretariat@chemoservis.pl
ISIN PLCHMDW00010

Komunikaty spółki: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

2015-06-26 14:50 Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A. - Aktualizacja
2015-06-26 12:46 Ustanowienie hipoteki umownej
2015-06-23 12:14 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ
2015-06-23 12:07 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.
2015-06-17 13:20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji serii A Emitenta
2015-06-11 09:12 Zmiana animatora rynku akcji Emitenta
2015-06-08 08:36 Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii A Emitenta
2015-05-29 07:29 Wybór biegłego rewidenta
2015-05-28 07:55 Projekty uchwał na zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2015-05-28 07:49 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-15 07:20 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2015
2015-04-29 07:25 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-04-29 07:22 Raport roczny R 2014
2015-04-22 09:17 Podpisanie aneksów do znaczącej umowy Emitenta w łącznym kryterium
2015-04-10 10:42 Podsumowanie przeprowadzenia emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A.
2015-04-07 13:41 Podpisanie listu intencyjnego - znaczące zamówienie Emitenta
2015-03-31 08:16 Rejestracja obligacji Chemoservis-Dwory S.A.
2015-03-18 12:32 Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta
2015-03-17 16:10 Aktualizacja informacji dot. łącznego kryterium znaczącej umowy
2015-03-12 10:40 Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium
2015-03-06 18:08 Potwierdzenie emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. – przydział obligacji
2015-03-04 09:21 Warunki emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A.
2015-03-03 15:04 Korekta Raportu Kwartalnego QS4/2014
2015-03-03 14:47 Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta
2015-02-27 07:12 Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2014
2015-01-21 12:27 Łączna wartość transakcji akcjami Emitenta osoby obowiązanej w roku 2014
2015-01-19 14:11 Zamiar emisji obligacji przez Emitenta
2015-01-16 14:31 Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta
2015-01-12 09:19 Terminy publikacji raportów okresowych
2014-12-19 18:04 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm