pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

13-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki zależnej K-protos a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (Republika Czeska), w dniu 13 stycznia 2016 roku przekazał Emitentowi następującej treści informację:
Zarząd K-Protos a.s. ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy w zakresie utrzymania ruchu w branży mechanicznej pomiędzy Spółką, a Synthos Kralupy a.s. Okres obowiązywania umowy ustalono na 3 lata począwszy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 35.000.000 PLN +VAT (trzydzieści pięć milionów złotych), co oznacza spełnienie kryterium umowy znaczącej. Umowa zawiera klauzule powszechnie stosowane przy tego rodzaju kontraktach.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm