pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zgłoszenie sprzeciwu do Uchwał Walnego Zgromadzenia

04-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-04
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zgłoszenie sprzeciwu do Uchwał Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 listopada 2015 roku trzech Akcjonariuszy Spółki zgłosiło sprzeciw do następujących uchwał:

1. Uchwały nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały nr 10 NWZ w sprawie wniosków o usunięcie z porządku obrad pkt 6b) i 6c).
3. Uchwały nr 11 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Uchwały nr 13 NWZ w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. - Andrzeja Gastołek.
5. Uchwały nr 14 NWZ w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. - Edwarda Sosnowskiego.
6. Uchwały nr 15 NWZ w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. - Marka Wróblewskiego.
7. Uchwały nr 16 NWZ w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. - Andrzeja Rusek.
8. Uchwały nr 17 NWZ w sprawie powołania Andrzeja Janiaka do Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.
9. Uchwały nr 18 NWZ w sprawie powołania Jarosława Lisiewicz do Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.
10. Uchwały nr 19 NWZ w sprawie powołania Tomasza Mazur do Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.
11. Uchwały nr 20 NWZ w sprawie powołania Dariusza Zych do Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.
12. Uchwały nr 21 NWZ w sprawie powołania Tomasza Pańczyk do Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Podstawa prawna § 38 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm