pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku

04-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-04
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent), przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 listopada 2015 r, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie zgodnie z § 38 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta informuje, iż na mocy Uchwały nr 10 NWZ usunięto z porządku obrad pkt 6b) "Powołania w skład Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory S.A." oraz pkt 6c) "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. oraz wybór Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm