pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

05-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-05
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31 lipca 2015 r. zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, której treść przekazana do publicznej wiadomości mogłaby spowodować nieprawidłową ocenę sytuacji, naruszając słuszny interes Spółki.
W związku z powyższym, przez fakt podpisania w dniu 4 sierpnia 2015 roku stosownego dokumentu o zakończonych negocjacjach, Zarząd Emitenta ujawnia opóźnioną informację
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż podjął niezbędne działania mające na celu ochronę informacji poufnej, zgodnie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. z późn. zm.
Treść informacji poufnej:
Zarząd Spółki w dniu 31 lipca 2015 roku rozpoczął negocjacje z firmą YARA Environmental Technologies GmbH z siedzibą w Wiedniu celem ustalenia warunków Umowy Współpracy na wykonanie robót w ramach projektu Budowa instalacji odazotowania spalin w EC Janikowo Ciech Soda Polska S.A.."
W konsekwencji prowadzonych rozmów z firmą YARA Environmental Technologies GmbH, zakończonych w dniu 4 sierpnia 2015 r., Strony zaakceptowały parametry negocjowanego kontraktu.
Szczegółowa informacja dotycząca powyższego zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm