pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Powzięcie informacji o dokonaniu sprostowania wpisu w rejestrze przedsiębiorców

02-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Powzięcie informacji o dokonaniu sprostowania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym, jako Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuję, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w zakresie wykreślenia ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Łątka, Rafała Lewandowskiego, Michała Kowalewskiego, Andrzeja Golata i Macieja Krajewskiego oraz Pana Marcina Marcinkiewicza jako Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Sąd Rejestrowy przywrócił stan zgodny z prawem to jest:
Zarząd: Wojciech Mazur – Prezes Zarządu;
Rada Nadzorcza: Dariusz Eugeniusz Zych, Andrzej Janiak, Tomasz Mazur, Jarosław Lisiewicz, Tomasz Piotr Pańczyk.
Jednocześnie wyjaśniam, że do dokonania wpisu Pana Piotra Łątkę, Rafała Lewandowskiego, Michała Kowalewskiego, Andrzeja Golata i Macieja Krajewskiego jako członków Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Marcinkiewicza jako Prezesa Zarządu doszło na podstawie przestępczych działań akcjonariuszy Emitenta tj. spółki Revico S.A., Edwarda Sosnowskiego, Jarosława Sosnowskiego oraz Andrzeja Gastołek.
Zarząd Spółki zapewnia akcjonariuszy i kontrahentów Spółki, że będzie podejmował dalsze działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji prawnych za zaistniałą sytuację.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm