pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium

11-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-11
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 11 marca 2016 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej następującej treści informację:
"Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 11 marca 2016 roku podpisała z TAMEH Polska Sp. z o.o. umowę na realizację zadań na terenie Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej: "Modernizacja istniejącego zasilania elektrycznego bloków tlenowych i urządzeń pomocniczych tlenowni Alkat" za kwotę ryczałtową 6 890 000,00 zł + VAT z terminem realizacji: 30 listopada 2016 r.
Wynagrodzenie łączne za realizację umów zawartych z firmą TAMEH w okresie ostatnich 12 miesięcy _01.01 ÷ 11.03.2016r_ wynosi 7 844 000,00 zł + VAT, co spełnia kryterium umowy znaczącej – 10% wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 roku
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm