pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Przedterminowy wykup i umorzenie części obligacji Emitenta serii A

01-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Przedterminowy wykup i umorzenie części obligacji Emitenta serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, informuje, że Spółka dokonała wcześniejszego _przedterminowego_ wykupu 10.500 _dziesięć tysięcy pięćset_ sztuk obligacji serii A _"Obligacje"_ celem ich umorzenia.
Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpił poprzez potrącenie przysługującej Emitentowi wierzytelności wobec jednego z obligatariuszy. Wcześniejszy wykup Obligacji obejmował kwotę pieniężną w wysokości wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł. _słownie: jeden tysiąc złotych_ powiększoną o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji.

W związku z dokonaniem wcześniejszego _przedterminowego_ wykupu Obligacji w dniu 31 marca 2016 roku Emitent umorzył Obligacje _tj. 10.500 sztuk_.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm