pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

15-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. _"Spółka"_, w uzupełnieniu RB 24/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku, wskazuje:
Pożyczkodawca to Chemoservis-Dwory S.A., pożyczkobiorca MONEA XII Sp. z o.o. _"MONEA"_
Spółka Chemoservis-Dwory S.A. nabyła 100% udziałów w spółce MONEA w dniu 30 marca 2016 roku, i z tym dniem Spółka MONEA jest spółką zależną.
Zgodnie z założeniami Zarządu Spółki, a w konsekwencji realizacją strategii Grupy Kapitałowej _"GK"_, MONEA jest podmiotem celowym, który wszedł w skład GK z myślą o działalności inwestycyjnej.
Celem udzielenia spółce wskazanej pożyczki jest zapewnienie jej środków obrotowych oraz finansowanie potencjalnych akwizycji _aktywa, papiery wartościowe_
Przekazanie pożyczki zgodnie z warunkami umowy pożyczki odbędzie się w dwóch transzach:
Kwota 11.213.000,00 zł w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 r.
Kwota 5.287.000,00 zł w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są:
Weksel własny zupełny na kwotę 16.500.000,00 zł
Oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 oraz w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Kolejna spółka zależna, tym razem o charakterze inwestycyjnym, ma za zadanie pośredniczenie w przeprowadzaniu kolejnych akwizycji, ze wskazaniem na podmioty funkcjonujące w obszarze utrzymania ruchu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm