pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta

18-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-18
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. _Emitent_ informuje, że Emitent, w oparciu o otrzymane od Obligatariuszy zawiadomienia o wymagalności, dokonał wcześniejszego _przedterminowego_ wykupu
967 _dziewięćset sześćdziesięciu siedmiu_ sztuk obligacji serii A _"Obligacje"_ celem ich umorzenia.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpił zgodnie z ust. 15.4. Warunków emisji obligacji serii A, i obejmował wartość nominalną obligacji, to jest 1.000,00 zł za każdą obligację, w łącznej wysokości 967.000,00 zł oraz należną kwotę odsetek od obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu w łącznej wysokości 7.774,68 zł _8,04 zł na jedną obligację_. Przedterminowy wykup został przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który w dniu 15 kwietnia 2016 roku przekazał środki finansowe na konta Obligatariuszy.

W związku z dokonaniem wcześniejszego _przedterminowego_ wykupu Obligacji w dniu 18 kwietnia 2016 roku Emitent umorzył Obligacje _tj. 976 sztuk_.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm