pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku.

06-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa" w zw. z § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 27 lipca 2016 roku do godziny 12:00. Wznowione obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Św. Mikołaja 7 we Wrocławiu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm