pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odwołanie osób nadzorujących

04-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odwołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. uchwałą nr 9, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponownie odwołało byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Tomasza Szczecha ze składu Rady Nadzorczej Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku,
2. uchwałą nr 10, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponownie odwołało byłego Członka Rady Nadzorczej – Aleksandra Bartoszewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku,
3. uchwałą nr 11, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponownie odwołało byłego Członka Rady Nadzorczej – Adreiya Sobola ze składu Rady Nadzorczej Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku,
4. uchwałą nr 12, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponownie odwołało byłego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Marcina Cagara ze składu Rady Nadzorczej Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku,
5. uchwałą nr 13, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponownie odwołało byłego Członka Rady Nadzorczej – Pawła Szałańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 12 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku,
6. uchwałą nr 14 potwierdziło, iż Dariusz Staszewski w dniu 4 stycznia 2016 roku nie został wybrany w dniu 4 stycznia 2016 roku przez Walnego Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej – w tym dniu bowiem Walne Zgromadzenie nie obradowało. Ponadto, uchwałą nr 14, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, Walne Zgromadzenie z ostrożności odwołało Dariusza Staszewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
7. uchwałą nr 15 potwierdziło, iż Jarosław Chmielewski w dniu 4 stycznia 2016 roku nie został wybrany w dniu 4 stycznia 2016 roku przez Walnego Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej – w tym dniu bowiem Walne Zgromadzenie nie obradowało. Ponadto, uchwałą nr 15, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej Emitenta, Walne Zgromadzenie z ostrożności odwołało Jarosława Chmielewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
8. uchwałą nr 16 odwołało Romualda Olbrycha ze składu Rady Nadzorczej, który pełnił do tej pory funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
9. uchwałą nr 17 odwołało Macieja Mackiewicza ze składu Rady Nadzorczej,
10. uchwałą nr 18 odwołało Piotra Dubickiego ze składu Rady Nadzorczej, który pełnił do tej pory funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
11. uchwałą nr 19 odwołało Teresę Wietecha-Teller ze składu Rady Nadzorczej,
12. uchwałą nr 20 odwołało Damiana Kosarewicza ze składu Rady Nadzorczej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm