pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odwołanie osób zarządzających

04-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odwołanie osób zarządzających
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259_, informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. uchwałą nr 6, z uwagi na dalsze próby uzurpowania prawa do działania w imieniu Emitenta, ponownie odwołało byłego Prezesa Zarządu - Ireneusza Radaczyńskiego ze składu Zarządu Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku. Zarząd jednocześnie uzyskał informację, że Rada Nadzorcza Emitenta, niezależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2016 roku również podjęła uchwałę w sprawie ponownego odwołania Ireneusza Radaczyńskiego ze składu Zarządu Spółki,
2. uchwałą nr 7, z obawy o próby uzurpowania prawa do działania w imieniu Emitenta, ponownie odwołało byłego Wiceprezesa Zarządu - Remigiusza Przybylskiego ze składu Zarządu Spółki, który został pierwotnie odwołany uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku. Zarząd jednocześnie uzyskał informację, że Rada Nadzorcza Emitenta, niezależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2016 roku również podjęła uchwałę w sprawie ponownego odwołania Remigiusza Przybylskiego ze składu Zarządu Spółki,
3. uchwałą nr 8 odwołało dotychczasowego Prezesa Zarządu - Pawła Sroka ze składu Zarządu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm