pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. przez uprawnionych akcjonariuszy

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. przez uprawnionych akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2016 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/4847/16/202_ przekazują do publicznej wiadomości informację, o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "BUDOPOL-WROCŁAW" Spółka akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na godz. 1200 w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu ulica Rynek 60 z następującym porządkiem obrad:

1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3_ Przyjęcie porządku obrad;
4_ Wybór komisji skrutacyjnej;
5_ Dyskusja w sprawie zasad sprawowania nadzoru oraz zarządu w Spółce oraz potrzeby odnowienia składu Rady Nadzorczej i Zarządu;
6_ Odwołanie członków Zarządu;
7_ Odwołanie członków Rady Nadzorczej;
8_ Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej;
9_ Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
10_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwołujący jednocześnie wskazują, że Sąd Rejestrowy wyznaczył Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie pana Piotra Dubickiego. Do raportu została załączona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm