pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Budopol Wrocław SA - Uchwała WZA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej

29-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Budopol Wrocław SA - Uchwała WZA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 kwietnia 2016 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "BUDOPOL-WROCŁAW" Spółka akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na dzień 30 maja 2016 roku na godz. 1200 w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu ulica Rynek 60 z następującym porządkiem obrad:

1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4_ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki;
5_ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6_ Podjęcie uchwał zmierzających do scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki;
7_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że podejmie wszelkie czynności w celu wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm