pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Powołanie osób nadzorujących

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, informuje, iż w dniu 30 maja 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Romualda Olbrycha, któremu w dniu 31 maja 2016 roku została powierzona funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Macieja Mackiewicza,
3. Piotra Dubickiego, któremu w dniu 31 maja 2016 roku została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. Teresę Wietecha-Teller,
5. Damiana Kosarewicza.

Jednocześnie Zarząd nie posiada informacji w zakresie wskazanym w § 28 pkt 4 – 6 Rozporządzenia. W tym zakresie Zarząd przedstawi stosowne informacje niezwłocznie po ich pozyskaniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm