pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Powołanie osoby zarządzającej

04-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259_, informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza powoła do składu Zarządu pana Pawła Sroka powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Paweł Sroka posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Paweł Sroka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i kapitałowej.

Paweł Sroka pozostaje Prezesem Zarządu "PROJEKTMANAGEMENT POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, która prowadzi działalność na rynku budowlanym. Paweł Sroka uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na dalsze pełnienie wskazanej funkcji w tej spółce.

Paweł Sroka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm