pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku.

30-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ w zw. z § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259_, informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zwołane na dzień 30 marca 2016 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 20 kwietnia 2016 roku do godziny 12:00. Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. Rynek numer 60.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm