pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Informacja o zatwierdzeniu układu Emitenta z wierzycielami.

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Informacja o zatwierdzeniu układu Emitenta z wierzycielami.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ oraz § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, zawiadamia, że powziął informację o uprawomocnieniu się z dniem 11 kwietnia 2016 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 9 lutego 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 18 grudnia 2015 roku w postępowaniu upadłościowym Emitenta prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 66/13.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm