pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odwołanie osób nadzorujących

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odwołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, informuje, iż w dniu 30 maja 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. uchwałą nr 4 odwołało Romualda Olbrycha ze składu Rady Nadzorczej, który pełnił do tej pory funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. uchwałą nr 5 odwołało Macieja Mackiewicza ze składu Rady Nadzorczej,
3. uchwałą nr 6 odwołało Piotra Dubickiego ze składu Rady Nadzorczej, który pełnił do tej pory funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. uchwałą nr 7 odwołało Teresę Wietecha-Teller ze składu Rady Nadzorczej,
5. uchwałą nr 8 odwołało Damiana Kosarewicza ze składu Rady Nadzorczej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm