pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Uchwała podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu

23-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-23
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Uchwała podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, w załączeniu przekazuje treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku, po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2016 r., wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm