pieniadz.pl

Wilbo SA
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Wilbo SA

19-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-19
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Wilbo SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 roku wpłynęły do Spółki w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 05.184.1539) z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Pani Barbary Kanigowskiej oraz Pani Ewy Chmielak o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku akcji Wilbo SA.

1. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pani Barbara Kanigowska nabyła od Pana Waldemara Wilandt:

1) 348.711 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset jedenaście) akcji imiennych serii BA Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA,

2) 1.049.005 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda,

Po nabyciu akcji Pani Barbara Kanigowska posiada 8,62% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pani Ewa Chmielak nabyła łącznie od Panów Dariusza Bobińskiego oraz Waldemara Wilandt:

1) 167 300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A2 Wilbo SA
o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda,

2) 1 498 740 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda,

Po nabyciu akcji Pani Ewa Chmielak posiada 10,27% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 1 666 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,96% w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm