pieniadz.pl

Wilbo SA
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

10-10-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-10
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA uchwałą z dnia
10 października 2012 roku odwołało z Rady Nadzorczej Wilbo SA:

1/ Pana Stanisława Wójtowicz - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2/ Pana Jerzego Nacel - Członka Rady
3/ Pana Andrzeja Starczewskiego - Członka Rady
4/ Pana Sławomira Surdy - Członka Rady

Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało uchwałą z dnia 10 października 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Wilbo SA:

1/ Pana Stanisława Jakubowskiego
2/ Pana Łukasza Chmielak
3/ Pana Piotra Kurkowskiego
4/ Pana Wojciecha Siatkowskiego
5/ Pana Łukasza Żmijewskiego

1. Pan Stanisław Jakubowski jest absolwentem Wydziału Prawa na na Uniwersytecie Warszawskim

Przebieg kariery zawodowej:

1993-1999 – pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i Ministerstwa Skarbu Państwa,
2001-2003 - Wiceprezes zarządu PGNiG S.A. (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.).
2003 – 2007 – Prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Gazotech sp. z o.o.
2008 – 2010 r. – Prezes zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A.

Członek Rad Nadzorczych m.in. Zakładów Hydrauliki Siłowej S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Petrochemii Płock S.A..

Obecnie pełnomocnik zarządu MultiEdu Invest sp. z o.o.

Prowadzona aktywność zawodowa i społeczna nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Stanisław Jakubowski nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Stanisław Jakubowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

2. Pan Łukasz Chmielak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo.

Przebieg kariery zawodowej:

Od roku 2005r. pracuje w Kancelarii Notarialnej Barbara Bąbka – Notariusz, Tomasz Bąbka – Notariusz Spółka Cywilna w Warszawie na stanowisku asystenta notariusza.

Działalność wykonywana przez Pana Łukasza Chmielak nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Łukasz Chmielak nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Łukasz Chmielak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Piotr Kurkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Specjalność - systemy i urzadzenia energetyczne). Ukończył również podyplomowo Akademię Ekonomiczną w Katowicach w zakresie zarzadzania firmą.

Przebieg kariery zawodowej:

Od sierpnia 2011 - Indywidualne doradztwo i usługi w zakresie gospodarki energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii - w szczególności fotowoltaniki.

Pozostała działalność zawodowa obejmuje:

- działalność wykonywaną na stanowiskach głównego energetyka, kierownika działu energetycznego lub kierownika działu inwestycji i remontów w takich firmach jak: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" SA w Warszawie, POLSKI OGRÓD sp. z o.o. w Warszawie, ZPOW w Rykach, "Aleksander" sp. z o.o. w Lublinie Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Puławach

- działalność polegającą na restrukturyzacji i prywatyzacji majątkowej spółek. Zatrudnienie na stanowiskach głównego specjalisty, członka zarządu-dyrektora w spółkach: FSM Wytwórnia Wyrobów Różnych S.A. w Bielsku-Białej oraz Zakłady Elektromaszynowe CELMA S.A. w Cieszynie


Działalność wykonywana przez Pana Piotra Kurkowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Piotr Kurkowski nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Piotr Kurkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Wojciech Siatkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji. Od 1996 roku jest Radcą Prawnym.

Przebieg kariery zawodowej:

1991-1992 - Ministerstwo Finansów – Departament Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych
- odpowiedzialny za program pomocy polskim bankom komercyjnym oraz za kontakty z Bankiem Światowym i wykorzystanie funduszy pomocowych z BŚ,

1992-1994 - Narodowy Bank Polski – Departament Licencji Bankowych

1994-1997 - Polski Bank Inwestycyjny S.A. – Departament Prawny - obsługa prawna Banku, specjalizacja w zakresie nowych instrumentów finansowych oraz przejęć, połączeń i działalności inwestycyjnej,

od 1998 – nadal - działalność na własny rachunek – Kancelaria Prawnicza Wojciech Siatkowski Radca Prawny
- kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w prawie handlowym, cywilnym, regulacji stanów prawnych nieruchomościami;

Członkostwo w Radach Nadzorczych:

01.1996 - zdany egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa na członków Rad Nadzorczych

1996-1997 - Spółka Skarbu Państwa "Maszyny Elektryczne CELMA S.A." w Cieszynie – Przewodniczący RN (do momentu prywatyzacji)

1996-1998 -Spółka Skarbu Państwa "Cukrownia Ciechanów S.A." w Ciechanowie – członek RN (do momentu wejścia do Rady Pracowników cukrowni zgodnie z ustawą)

1998-2002 -Spółka Skarbu Państwa "REMOR S.A." z siedzibą w Reczu -zachodniopomorskie – członek RN (cała kadencja)

0d 07. 2009 -Krosno S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Wojciecha Siatkowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Wojciech Siatkowski nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Wojciech Siatkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Łukasz Żmijewski jest absolwentem Wyzszej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

04.2012-PIU Design, Agencja Handlowa
12.2006- 03.2012 - Atlas Sp. z o.o.
01.2009-03.2012 - Area Manager regionu Centralnego
12.2006-12.2008 - Przedstawiciel Handlowy
11.2002-12.2006 - Castorama Polska Sp. z o.o.

Działalność wykonywana przez Pana Łukasza Żmijewskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Łukasz Żmijewski nie uczestniczy w żadnych cywilnych ani osobowych spółkach konkurencyjnych, nie jest członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Łukasz Żmijewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: §27 i 28 w zw. z §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm