pieniadz.pl

Wilbo SA
Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji

21-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 roku wpłynęły do Spółki w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 05.184.1539) z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Pana Michała Grabowskiego oraz Pana Piotra Ołdakowskiego o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku akcji Wilbo SA.

1. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Michał Grabowski nabył od Pana Dariusza Bobińskiego:

1) 257.223 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii A1 Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA.
Nabyte akcje stanowią 1,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 286 115 głosów na WZA, co stanowi 4,6% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2) 301.289 (trzysta jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii BA Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA.
Nabyte akcje stanowią 1,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 506 445 głosów na WZA, co stanowi 5,39% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, Pan Michał Grabowski nie posiadał akcji Wilbo SA.
Po nabyciu akcji Pan Michał Grabowski posiada łącznie z wszystkich akcji 3,44% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Piotr Ołdakowski nabył od Pana Dariusza Bobińskiego:

1) 348.711 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset jedenaście) akcji imiennych serii BA Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA.
Nabyte akcje stanowią 2,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 743 555 głosów na WZA, co stanowi 6,24% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2) 1.049.005 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB
Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
Nabyte akcje stanowią 6,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 049 005 głosów na WZA, co stanowi 3,75% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, Pan Piotr Ołdakowski nie posiadał akcji Wilbo SA.
Po nabyciu akcji Pan Piotr Ołdakowski posiada łącznie z wszystkich akcji 8,62% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm