pieniadz.pl

Wilbo SA
Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela

27-02-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż otrzymał Zawiadomienie z dnia 20 lutego 2013 roku z Sądu Rejonowego w Gdyni,
V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie zmiany wierzyciela hipotecznego, gdzie w miejsce Banku Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie wpisano Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zmiana dotyczy wpisu hipoteki na nieruchomości emitenta położonej w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, ujawnionej w księdze wieczystej o nr KW GD1Y/00013424/0.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ z dnia 08 lutego 2013 roku dokonano również zmiany wierzyciela w Rejestrze Zastawów, gdzie w miejsce Banku BGŻ SA wpisano Bankowy Leasing Ciechanów
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zmiana wpisu dotyczy:
- pozycji rejestru nr 2302254 (zastaw na rzeczach oznaczonych co do gatunku),
- pozycji rejestru nr 2303417 (prawo ochronne do znaku towarowgo NEPTUN - świadectwo ochronne nr 123003), - pozycji rejestru nr 2303415 (prawo ochronne do znaku towarowgo NEPTUN - świadectwo ochronne nr 177767), - pozycji rejestru nr 2302272 (prawo ochronne do znaku towarowgo Dal Pesca - świadectwo ochronne nr 211625),
- pozycji rejestru nr 2303416 (prawo ochronne do znaku towarowgo NEPTUN - świadectwo ochronne nr 136279).

Wyżej wymienione zmiany wpisu podyktowane są zawarciem dnia 29 stycznia 2013 roku pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA, a Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o. umowy sprzedaży wierzytelności, co wiązało się z przejściem na nabywcę wierzytelności wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku
BGŻ SA.

O zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności przez Bank BGŻ SA emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 08 lutego br.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm