pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wilbo SA (WLB)

Pełna nazwa WILBO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 8 81-029 GDYNIA
Telefon (058) 78-37-000
Prezes Grzegorz Białoruski
Fax (058) 78-37-777
WWW www.wilbo.pl
E-mail biuro@wilbo.pl
ISIN PLWILBO00019

Komunikaty spółki: Wilbo SA (WLB)

2012-10-03 16:21 Zbycie nieruchomości emitenta
2012-10-01 14:44 Otrzymanie Postanowienia Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2012-09-25 15:05 Rezygnacja osoby nadzorującej
2012-09-24 16:17 Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości
2012-09-20 09:21 Otrzymanie Postanowienia Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2012-09-13 16:23 Projekty uchwał na NWZA Wilbo SA
2012-09-13 16:13 Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA
2012-09-10 15:30 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2012-09-03 17:13 Nabycie znacznego pakietu akcji
2012-08-30 16:23 Złozenie wniosku o naprawienie szkody
2012-08-30 16:05 Powołanie osoby zarządzającej
2012-08-30 16:00 Rezygnacja osoby zarządzającej
2012-08-30 15:52 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-08-30 15:44 Zawiadomienie dotyczące znacznych pakietów akcji
2012-08-28 12:25 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości
2012-08-27 07:37 Raport półroczny P 2012
2012-08-23 17:00 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku
2012-08-14 13:14 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Wilbo SA
2012-08-13 18:55 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących
2012-08-13 18:51 Treść uchwał podjętych przez NWZA Wilbo SA
2012-08-01 15:07 Wypowiedzenie znaczących umów
2012-07-30 17:14 Modyfikacja projektu uchwały NWZA Wilbo SA
2012-07-30 17:08 Powołanie osoby zarządzającej i rezygnacja osoby nadzorującej
2012-07-19 16:52 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
2012-07-17 16:55 Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA
2012-07-16 12:04 Odwołanie osoby zarządzającej
2012-07-09 21:53 Wypowiedzenie znaczących umów
2012-07-09 21:51 Odstąpienie od umowy inwestycyjnej przez Akcjonariuszy Wilbo SA
2012-07-09 21:35 Odstąpienie od umowy inwestycyjnej przez Akcjonariuszy Wilbo SA
2012-07-03 16:03 Uzupełnienie raportu nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm